ΣΟΡΓΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΟΡΓΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου τάτουλας

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LONTREL 720 SG Clopyralid 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
2 BELIUR 4 OD Nicosulfuron 4 Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
3 DEFLEXO ULTRA S-metolachlor 35
Sulcotrione 10
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)