ΣΙΤΑΡΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου τάτουλας

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CROSSBOW 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 ESTERON 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 GRANDOR 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 RATHAN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 SANAPHEN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 BASAGRAN SG Bentazone 87 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)