ΜΠΙΖΕΛΙΑ (ΑΡΑΚΑΣ) ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΠΙΖΕΛΙΑ (ΑΡΑΚΑΣ) ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου τάτουλας

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BASAGRAN 48 SL Bentazone 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 BASAGRAN 48 SL παράλληλης εισαγωγής Bentazone 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 CORUM SL Bentazone 48
Imazamox 2.24
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 BASAGRAN SG Bentazone 87 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
5 CENTIUM 36 CS Clomazone 36 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
6 BISMARK Pendimethaline 27.5
Clomazone 5.5
Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)