ΗΛΙΑΝΘΟΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου τάτουλας

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 PULSAR PLUS Imazamox 2.5 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 DAVAI 8 SL Imazamox 8 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SE S-metolachlor 31.25
Terbuthylazine 18.75
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)