ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αγρια ρόκα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 GLEAN 75 WG Chlorsulfuron 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 STARANE GOLD Florasulam 0.1 Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
3 SARACEN Florasulam 5 Συμπ. Αιώρημα (SC)