ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αγρια ρόκα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 SPRINGBOK Dimethenamid-p 20
metazachlor 20
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 BELOUKHA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)