ΚΑΡΥΔΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΑΡΥΔΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αγρια ρόκα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 CARTA 24 EC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 BELOUKHA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)