ΒΥΣΣΙΝΙΑ ή ΚΕΡΑΣΙΑ ΝΑΝΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΒΥΣΣΙΝΙΑ η ΚΕΡΑΣΙΑ ΝΑΝΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αγρια ρόκα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CARIMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 MESCAL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 TALENTUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 YAMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 AXE Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 CARTA 24 EC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 CARTA 24 EC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 FENHEX Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 FENPRO Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 VERIN Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 BELOUKHA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)