ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου μικρόκαρπη κολλητσίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CENTIUM 36 CS Clomazone 36 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
2 SENCOR 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 SOCCER 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 BISMARK Pendimethaline 27.5
Clomazone 5.5
Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
5 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 PENDINOVA Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
21 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
22 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
23 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
24 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
28 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
29 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
30 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)