ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πορφυρό λάμιο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 QUELEX Florasulam 10.31
Clonquintocet-mexyl 7.26
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 BELURE-T Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 TARIKA Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 TRAILER Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)