ΒΡΩΜΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΒΡΩΜΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πορφυρό λάμιο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CLEAVE fluroxypyr- meptyl 10
Florasulam 0.25
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
2 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 RAFALE MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)