ΒΑΜΒΑΚΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΒΑΜΒΑΚΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πορφυρό λάμιο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 ATOS Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 CORSAIR Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 COTORAN 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 COTTONEX 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 FIBERAN Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 KUBO Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 MANTIS Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 ORLANDO 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 ROCKET 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
10 SCARLET 50SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
11 SH072 Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
12 STELTH Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
13 STONER 50 SC Fluometuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
14 RACER 25 CS Flurochloridone 25 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 RACER 25 EC Flurochloridone 25 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)