ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πορφυρό λάμιο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 GOLTIX SUPER SC Metamitron 35
Ethofumesate 15
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 BETANAL SE phenmedipham 16 Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
3 SAFARI 50 WG Triflusulfuron-methyl 50 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)