ΠΑΤΑΤΕΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΑΤΑΤΕΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πορφυρό λάμιο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CENTIUM 36 CS Clomazone 36 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
2 CLOMAGAN 36CS Clomazone 36 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
3 SENCOR 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 SOCCER 600 SC Metribuzin 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 MATECOR EXPRESS Metribuzin 70 Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
6 MISTRAL 70 WG Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
7 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)