ΑΜΠΕΛΙ: Οινοποιήσιμες Ποικιλίες - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΜΠΕΛΙ: Οινοποιησιμες Ποικιλιες

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πορφυρό λάμιο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 FLAPS Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 JOCOTO WG Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 MATSUDA WG Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 MINSK Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
5 REGISTER WG Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
6 PLEDGE 50 WP Flumioxazine 50 Βρέξιμη Σκόνη (WP)
7 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)