ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - RACER 25 CS - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

RACER 25 CS

Flurochloridone 25%

Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS) / Βοηθητικές ουσίες: 75.82%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Αστροφάγι (Atriplex patula)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
300 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
150 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Κοινό Ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum)
Κοινός Αγριοπανσές (Viola arvensis)
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)
200 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 30 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός εδάφους
Προφυτρωτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: Δεν εφαρμόζεται. Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τις ρίζες, το στέλεχος και τα κολεόπτιλα. Δρα εμποδίζοντας τη σύνθεση των καρωτινοειδών που εμποδίζει τη φωτοοξείδωση της χλωροφύλλης.
Μέθοδος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους αμέσως μετά την σπορά με 20 - 40 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα, με πίεση όχι μεγαλύτερη από 2 ατμ. (30 PSI) και μπεκ τύπου σκούπας
1) Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος αυξάνεται με την εδαφική υγρασία.
2) Σε ξηρικές εδαφικές συνθήκες συνιστάται ελαφριά ενσωμάτωση του σκευάσματος με πότισμα.
3) Σε περίπτωση που βρέξει δυνατά μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου είναι πιθανόν να
παρατηρηθεί σε μικρό βαθμό κιτρίνισμα ή λεύκανση των φύλλων της καλλιέργειας. Το φαινόμενο αυτό είναι παροδικό και δεν επηρεάζει τις αποδόσεις.
Συνθήκες εφαρμογής: 1) Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος αυξάνεται με την εδαφική υγρασία. 2) Σε ξηρικές εδαφικές συνθήκες συνιστάται ελαφριά ενσωμάτωση του σκευάσματος με πότισμα. 3) Σε περίπτωση που βρέξει δυνατά μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου είναι πιθανόν να παρατηρηθεί σε μικρό βαθμό κιτρίνισμα ή λεύκανση των φύλλων της καλλιέργειας. Το φαινόμενο αυτό είναι παροδικό και δεν επηρεάζει τις αποδόσεις.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες εφαρμογής στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Flurochloridone (άθροισμα από cis- και trans- ισομερή) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία)0.08 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 15/03/2027
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
ADAMA AGAN Ltd (7710201 - Ashdod)
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262
7710201
Ashdod
ISRAEL
TEL: +972 526080163
FAX: +972 3232 1315
e-mail: yuval.ronen@adama.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ
151 25
Μαρούσι
TEL: 211 1205580
FAX: 211 120 5590
e-mail: technical@adama.com