ΜΗΛΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΗΛΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Xαμομήλι

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 VISTA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 CARIMBO MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 COCTEL GOLD MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 GALAXIA MAX MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 GESTA MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 GLISOMPA PLUS MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 TALENTUS MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)