ΓΚΑΖΟΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΓΚΑΖΟΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Xαμομήλι

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 AGRITOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 AGROXONE 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 DICOHERB 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 HELLAXON 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 LIMCPA 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 RENOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 U 46M MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)