ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου σκαρολάχανο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 Credit Xtreme 540 SL Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 ORBIT Metribuzin 25
Diflufenican 6.25
Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)