ΛΕΜΟΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΛΕΜΟΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου σκαρολάχανο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 KATANA Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 Credit Xtreme 540 SL Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 ORBIT Metribuzin 25
Diflufenican 6.25
Συμπ. Αιώρημα (SC)