ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Παπαρούνα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
7 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)