ΣΙΚΑΛΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΚΑΛΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου χοιροβότανο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 RAFALE MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)