ΣΙΚΑΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΚΑΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου χοιροβότανο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 HURLER 200 fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 RAFALE MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)