ΣΟΡΓΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΟΡΓΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου χοιροβότανο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LONTREL 720 SG Clopyralid 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
2 BGT Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 HALVETIC Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)