ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου χοιροβότανο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CLIOPHAR 600 SL Clopyralid 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 LONTREL 600 SL Clopyralid 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 LONTREL 720 SG Clopyralid 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
4 HEPTAL fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 HUDSON 200 EC fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 HURLER 200 fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 TANDUS fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 BGT Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 HALVETIC Glyphosate 18 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
11 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
12 RUSH Rimsulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)