ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου χοιροβότανο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 HUDSON 200 EC fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 HURLER 200 fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 AXIAL ONE 50 EC pinoxaden 4.5
Clonquintocet-mexyl 1.125
Florasulam 0.5
Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών (AB)