ΡΕΒΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΡΕΒΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου χοιροβότανο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CLIOPHAR 600 SL Clopyralid 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 LONTREL 600 SL Clopyralid 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)