ΜΗΔΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΗΔΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου χοιροβότανο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 TANDUS fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 MISTRAL 70 WG Metribuzin 70 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)