ΤΕΥΤΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΤΕΥΤΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου χοιροβότανο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CLIOPHAR 600 SL Clopyralid 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 LONTREL 600 SL Clopyralid 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 GOLTIX 70 SC Metamitron 70 Συμπ. Αιώρημα (SC)