ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου χοιροβότανο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 JOCOTO WG Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 KATANA Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 MATSUDA WG Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 REGISTER WG Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
5 HEPTAL fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 HUDSON 200 EC fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 HURLER 200 fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 TANDUS fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
10 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
12 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)