ΑΜΠΕΛΙ: Οινοποιήσιμες Ποικιλίες - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΜΠΕΛΙ: Οινοποιησιμες Ποικιλιες

Αντιμετώπιση του ζιζανίου χοιροβότανο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 KATANA Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 GARFIT Glyphosate 27
Diflufenican 3
Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 GULFSTREAM Glyphosate 27
Diflufenican 3
Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)