ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πεντάνευρο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CUGAT fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
2 EKUS fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
3 HEPTAL fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 HUDSON 200 EC fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 HURLER 200 fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 KEYNYL fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
7 NITIDE fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
8 TANDUS fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 TIDEX fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
10 CARIMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 COCTEL SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 GALAXIA SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 GLISOMPA SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 MESCAL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
19 TALENTUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
20 YAMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
21 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
22 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
23 ORBIT Metribuzin 25
Diflufenican 6.25
Συμπ. Αιώρημα (SC)