ΚΡΙΘΑΡΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΡΙΘΑΡΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πολυκόµπια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BROMINAL NUEVO 2,4-D 28
Bromoxynil 28
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 CROSSBOW 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 ESTERON 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 GRANDOR 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 RATHAN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 SANAPHEN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 BROMOTRIL 225 EC Bromoxynil 22.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 BUCTRIL 22,5 EC Bromoxynil 22.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 BROMOTRAN 40 EC Bromoxynil 40 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 BROMOTRIL 40 EC Bromoxynil 40 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 BRONIL 40 EC Bromoxynil 40 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 ORIUS 75 WP Chlorsulfuron 75 Βρέξιμη Σκόνη (WP)
13 ARRAT 25/50 WG Dicamba 50
Tritosulfuron 25
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
14 LANCELOT 450 WG Foramsulfuron 30
Florasulam 15
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
15 CLINIC 540 SL Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 GRANSTAR COMBI 74,4 SG Mecoprop-p 73.4
Tribenuron-methyl 1
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
18 FINY metsulfuron-methyl 20 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
19 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
24 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
25 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
26 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 ADDITION SC Pendimethaline 40
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
28 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
29 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
30 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
31 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
32 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
34 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
35 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
36 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
37 BOXER 80 EC Prosulfocarb 80 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
38 NIMBLE Thifensulfuron-methyl 50
Tribenuron-methyl 25
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
39 GRANSTAR 50 SG Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
40 LIZAR 50 SG Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
41 QUANTUM 50 ST Tribenuron-methyl 50 Υδατοδιαλυτά δισκία (ST)
42 SARACEN MAX Tribenuron-methyl 60
Florasulam 20
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
43 PRIMA STAR 75 WG Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
44 TOSCANA Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
45 TRIBE 75 WG Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
46 BIATHLON SUPER WG Tritosulfuron 71.4
Florasulam 5.4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)