ΒΡΩΜΗ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΒΡΩΜΗ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πολυκόµπια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CUGAT fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
2 EKUS fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
3 HEPTAL fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 HUDSON 200 EC fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 HURLER 200 fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 KEYNYL fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
7 NITIDE fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
8 TANDUS fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 TIDEX fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
10 Credit Xtreme 540 SL Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 FINY metsulfuron-methyl 20 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
14 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 BIATHLON SUPER WG Tritosulfuron 71.4
Florasulam 5.4
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)