ΣΙΤΑΡΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πολυκόµπια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CROSSBOW 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 ESTERON 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 GRANDOR 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 RATHAN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 SANAPHEN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 Credit Xtreme 540 SL Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 FINY metsulfuron-methyl 20 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
9 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 PENDINOVA Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
24 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
27 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
28 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
29 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
30 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
31 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
32 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
34 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
35 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
36 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
37 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
38 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
39 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
40 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
41 BOXER 80 EC Prosulfocarb 80 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
42 TOSCANA Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
43 TRIBE 75 WG Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)