ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πολυκόµπια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 SEKATOR OD Amidosulfuron 10
Iodosulfuron-methyl-sodium 2.5
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
2 GLEAN 75 WG Chlorsulfuron 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 STARANE GOLD fluroxypyr- meptyl 10
Florasulam 0.1
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
4 KEYNYL fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
5 TIDEX fluroxypyr- meptyl 20 Εναιώρημα (λάδι σε νερό) (EW)
6 ROUNDUP POWER MAX Glyphosate 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
7 COSSACK STAR Iodosulfuron-methyl-sodium 4.5
Mesosulfuron-methyl 4.5
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
8 AGRITOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 AGROXONE 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 DICOHERB 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 HELLAXON 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 LIMCPA 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 RENOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 U 46M MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
19 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
20 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
21 ATLANTIS ACTIV Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
22 ATLANTIS STAR Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
23 RACING TF Thifensulfuron-methyl 68
metsulfuron-methyl 7
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
24 BELURE-T Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
25 TARIKA Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
26 TRAILER Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)