ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πολυκόµπια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 GLEAN 75 WG Chlorsulfuron 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 STARANE GOLD Florasulam 0.1 Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
3 ROUNDUP POWER MAX Glyphosate 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
4 COSSACK STAR Iodosulfuron-methyl-sodium 4.5
Mesosulfuron-methyl 4.5
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
5 AGRITOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 AGROXONE 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 DICOHERB 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 HELLAXON 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 LIMCPA 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 RENOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 U 46M MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 ATLANTIS STAR Mesosulfuron-methyl 4.5
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
14 RACING TF Thifensulfuron-methyl 68
metsulfuron-methyl 7
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
15 BELURE-T Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
16 TARIKA Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
17 TRAILER Tribenuron-methyl 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)