ΦΑΚΕΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΑΚΕΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πολυκόµπια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
10 HERBY FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
11 KERB FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
12 SKADI Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
13 LENTAGRAN Pyridate 45 Βρέξιμη Σκόνη (WP)