ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πολυκόµπια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 PLEDGE 50 WP Flumioxazine 50 Βρέξιμη Σκόνη (WP)
2 HEPTAL fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 HUDSON 200 EC fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 HURLER 200 fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 TANDUS fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 AITHERAS 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 ASTEROID BIO 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 Barbarian 360-K Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 BRUSH 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 BUGGY Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 CLEANUP 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 CLINIC Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 CREDIT Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 ENVISION 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 FILITOX Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 FUEGO 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 Gallup 360-K Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
19 GALLUP SUPER 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
20 GALORE 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
21 GLEXOR Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
22 Glialka Plus Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
23 GLIALKA TF Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
24 GLYGOLD 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
25 HERBANIL CLEAN 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
26 HERBOLEX 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
27 IPIGLYCE NEW 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
28 K-15 PLUS 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
29 KARDA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
30 LATEK TF Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
31 LEONE BIO 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
32 LEONE BIO PLUS Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
33 LIVAS ΤA-FREE Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
34 LYPHASE 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
35 MAESTRE 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
36 MEDORAN 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
37 PANDEUS Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
38 RANTAP 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
39 RAZOR Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
40 REBOOT 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
41 REMOVER 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
42 RODEO PLUS Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
43 RODEO TF Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
44 ROSATE 360 TAF Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
45 ROUNDUP BIO 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
46 ROUNDUP FLEX for amateur use Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
47 ROUNDUP GOLD 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
48 Roundup Gold for amateur use Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
49 SCOPE 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
50 SHINPHOSATE 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
51 TAIFUN 36SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
52 TANKE 360 TAF Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
53 TEMPER 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
54 VERDYS CLEAN 360 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
55 VISTA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
56 YSATERBA 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
57 METEOR TF Glyphosate 36
Difenacoum
Πυκνό Διάλυμα (SL)
58 DOMINATOR MEGA 480 SL Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
59 ROUNDUP ULTRA Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
60 ROUNDUP® FUTURE Glyphosate 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
61 CLINIC 540 SL Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
62 KILKEE Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
63 KRYPT 540 Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
64 KRYPTON Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
65 ROUNDUP POWER MAX Glyphosate 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
66 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
67 DUX Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
68 FELYX Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
69 IPPEAS Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
70 SI533 Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
71 SMERCH Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
72 TALIC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)