ΚΑΣΤΑΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πολυκόµπια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
4 HERBY FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 KERB FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 SKADI Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)