ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πολυκόµπια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 Barbarian 360-K Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 Gallup 360-K Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 DOMINATOR MEGA 480 SL Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 KILKEE Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 KRYPT 540 Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 KRYPTON Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 LIMCPA PLUS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
11 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
12 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 HERBY FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
14 KERB FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
15 SKADI Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
16 HIKARI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 MIZUKI Pyraflufen–ethyl 1.06 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)