ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου πολυκόµπια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
9 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
10 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)