ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου γλυστρίδα (αντράκλα)

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BASAGRAN SG Bentazone 87 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
2 MILAGRO PLUS Dicamba 22
Nicosulfuron 5
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
3 DINIRO 4/40/10 WG Dicamba 40
Nicosulfuron 10
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 JANERO 480 SL Dicamba 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 MODETT 25/28 SE Dimethenamid-p 28
Terbuthylazine 25
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
6 SPECTRUM GOLD SE Dimethenamid-p 28
Terbuthylazine 25
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
7 DIMETHENAMID-P 72 EC TECHNOFARM Dimethenamid-p 72 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 Spectrum 72 EC Dimethenamid-p 72 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 TOMAGAN fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 MONSOON ACTIVE foramsulfuron 3.15 Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
11 LANCELOT 450 WG Foramsulfuron 30
Florasulam 15
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
12 Credit Xtreme 540 SL Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 EQUIP OD Isoxadifen-ethyl 2.25
foramsulfuron 2.25
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
14 ADENGO 465 SC Isoxaflutole 22.5 Συμπ. Αιώρημα (SC)
15 MERLIN FLEXX XTRA Isoxaflutole 24 Συμπ. Αιώρημα (SC)
16 MERLIN 75 WG Isoxaflutole 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
17 BARRACUDA Mesotrione 10 Συμπ. Αιώρημα (SC)
18 ELUMIS 105 OD Mesotrione 7.5
Nicosulfuron 3
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
19 IKANOS Nicosulfuron 4 Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
20 SAMSON MAX 6 OD Nicosulfuron 6 Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
21 AXION COMBI Pendimethaline 25
Terbuthylazine 12.5
Μικτής μορφής CS και SC (ZC)
22 FIBRANTO Pendimethaline 25
Terbuthylazine 12.5
Μικτής μορφής CS και SC (ZC)
23 PENTER Pendimethaline 25
Terbuthylazine 12.5
Μικτής μορφής CS και SC (ZC)
24 BISMARK Pendimethaline 27.5
Clomazone 5.5
Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
26 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
27 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
28 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
29 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
30 PENDINOVA Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
31 PODIUM Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
32 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
33 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
34 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
35 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
36 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
37 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
38 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
39 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
40 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
41 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
42 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
43 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
44 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
45 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
46 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
47 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
48 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
49 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
50 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
51 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
52 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
53 KOBAN® Tx pethoxamid 30
Terbuthylazine 18.75
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
54 SUCCESSOR T pethoxamid 30
Terbuthylazine 25
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
55 PLAZA 25 WG Rimsulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
56 GATAN Rimsulfuron 25.6 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
57 RIMURON Rimsulfuron 25.6 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
58 BASAR PLUS S-metolachlor 31.25
Terbuthylazine 18.75
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
59 DEFLEXO MIX S-metolachlor 31.25
Terbuthylazine 18.75
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
60 GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SE S-metolachlor 31.25
Terbuthylazine 18.75
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
61 LUMAX 537,5 SE S-metolachlor 31.25
Terbuthylazine 18.75
Mesotrione 3.75
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
62 DEFLEXO ULTRA S-metolachlor 35
Sulcotrione 10
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
63 CAMIX 560 SE S-metolachlor 50
Mesotrione 6
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
64 AGRI-GOLD 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
65 BASAR S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
66 BENON S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
67 DUAL GOLD 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
68 EFICA 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
69 ELINA 960 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
70 GRAND TOTAL S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
71 MERCANTOR 96 EC S-metolachlor 96 Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών (AB)
72 PIXEL 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
73 RADOXIL S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
74 Sacpa 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
75 SAPCA 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
76 SILUETA S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
77 TERRIFIC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
78 TOTAL S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
79 TYPHOON 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
80 VIRAL 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
81 WINNER START Sulcotrione 15
Nicosulfuron 2
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
82 CLICK SUPER Terbuthylazine 30
Dimethenamid-p 26.5
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
83 MENTOR GOLD Terbuthylazine 30
Dimethenamid-p 26.5
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
84 SULCOTREK SC Terbuthylazine 32.7
Sulcotrione 17.3
Συμπ. Αιώρημα (SC)
85 CALARIS 400 SC Terbuthylazine 33
Mesotrione 7
Συμπ. Αιώρημα (SC)
86 CLICK PREMIUM Terbuthylazine 33
Mesotrione 7
Συμπ. Αιώρημα (SC)
87 Aspect 533 SC Terbuthylazine 333
Flufenacet 200
Συμπ. Αιώρημα (SC)