ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ρανούνκουλος, βατράχια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 Lentemul 2,4-D 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 BEFLEX 50 SC beflubutamid 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 CARMINA MAX Chlorotoluron 60
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
4 GLEAN 75 WG Chlorsulfuron 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
5 FOSBURI 600 SC Flufenacet 40
Diflufenican 20
Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 AGRITOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 AGROXONE 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 DICOHERB 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 HELLAXON 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 LIMCPA 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 RENOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 U 46M MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)