ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ραπανίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 Lentemul 2,4-D 60 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 CARMINA MAX Chlorotoluron 60
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 GLEAN 75 WG Chlorsulfuron 75 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 PRIMUS PERFECT Clopyralid 30
Florasulam 2.5
Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 SARACEN Florasulam 5 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 FOSBURI 600 SC Flufenacet 40
Diflufenican 20
Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 STARANE GOLD fluroxypyr- meptyl 10
Florasulam 0.1
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
8 AGRITOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 AGROXONE 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 DICOHERB 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 HELLAXON 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 LIMCPA 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 RENOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 U 46M MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
19 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
20 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
21 RACING TF Thifensulfuron-methyl 68
metsulfuron-methyl 7
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)