ΣΙΚΑΛΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΚΑΛΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ραπανίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 STARANE GOLD fluroxypyr- meptyl 10
Florasulam 0.1
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
2 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)