ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ραπανίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CROSSBOW 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 ESTERON 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 GRANDOR 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 RATHAN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 SANAPHEN 600 EC 2,4-D 60 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 BASAGRAN SG Bentazone 87 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
7 BROMOTRIL 225 EC Bromoxynil 22.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 BROMOTRAN 40 EC Bromoxynil 40 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 BROMOTRIL 40 EC Bromoxynil 40 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 BRONIL 40 EC Bromoxynil 40 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 CALLISTO PLUS Dicamba 12
Mesotrione 5
Συμπ. Αιώρημα (SC)
12 HECTOR MAX WG Dicamba 55
Nicosulfuron 9.2
Rimsulfuron 2.3
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
13 LANCELOT 450 WG Foramsulfuron 30
Florasulam 15
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
14 AGRITOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 AGROXONE 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 DICOHERB 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 HELLAXON 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 LIMCPA 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
19 RENOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
20 U 46M MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
21 LIMCPA FORTE MCPA 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
22 BORDER Mesotrione 10 Συμπ. Αιώρημα (SC)
23 ARIGO 51 WG Mesotrione 36
Nicosulfuron 12
Rimsulfuron 3
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
24 PRINCIPAL® Nicosulfuron 42.9
Rimsulfuron 10.7
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
25 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
26 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
27 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
28 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
29 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
30 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
31 PODIUM Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
32 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
34 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
35 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
36 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
37 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
38 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
39 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
40 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
41 SUCCESSOR T pethoxamid 30
Terbuthylazine 25
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)