ΣΙΤΑΡΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ραπανίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 PRIMUS PERFECT Clopyralid 30
Florasulam 2.5
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 SARACEN Florasulam 5 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 STARANE GOLD fluroxypyr- meptyl 10
Florasulam 0.1
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
4 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 ATLANTIS OD Mesosulfuron-methyl 0.01
Iodosulfuron-methyl-sodium 0.002
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)