ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ραπανίδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 AGRITOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 AGROXONE 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 DICOHERB 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 HELLAXON 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 LIMCPA 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 RENOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 U 46M MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)