ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου αλμυρίδι

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)