ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου μαρτιάκος

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 AGRITOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 AGROXONE 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 DICOHERB 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 HELLAXON 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 LIMCPA 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 RENOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 U 46M MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 DIPAXONE 75 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 EMCEE 750 SL MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 LAPIS MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 RAFALE MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 SUCLIN MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 VERITY MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 CERACHLOR MCPA 75 Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 RACING TF Thifensulfuron-methyl 68
metsulfuron-methyl 7
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)